యాపిల్ సాంప్రదాయ బద్ధమైన 3.5 ఎంఎం హెడ్ ఫోన్ జాక్ కు 2016లోనే బై బై చెప్పేసింది. అప్పట్నుంచీ తన ఫోన్లకు లైట్నింగ్ కేబుల్ లేదా బ్లూటూత్ ద్వారా నడిచే ఎయిర్ పోడ్స్ మాత్రమే దిక్కయ్యాయి. యాపిల్ ను చూసి షియోమీ కూడా 2018లో విడుదల చేసిన ఎంఐ ఏ2 స్మార్ట్ ఫోన్ కు 3.5 ఎంఎం హెడ్ ఫోన్ జాక్ ను తీసేసింది. కానీ అన్ని వైపుల నుంచి […]